Javni registar Vlada Brčko Distrikta BiH - Osnovni podaci

Odjeljenje-Odjel za javni registar vrši stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade Brčko Distrikta BiH. Za Odjeljenje javnog registra možemo reći da je uslužni servis za sva pravna i fizička lica, odnosno sve građane administrativne jedinice-Brčko Distrikt BiH. Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP. Registar omogućuje djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama i centralizirani obračun plaća za korisnike čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu. Централни регистар обавезног социјалног осигурања формиран је ради ефикасније наплате пореза и контроле уплате доприноса. Од 1.марта 2014. године послодавци могу јединствену пријаву или одјаву радника да обаве Registar zaposlenih - zapos.trezor.gov.rs Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo od danas dostupan je široj javnosti koja će na ovaj način imati uvid u imena, radna mjesta i plaće svih uposlenika u kantonalnim organima uprave, ustanovama, institucijima i preduzećima. On je danas zvanično predstavljeno na press konferenicji koju su tim povodom upriličili Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem Na sajtu Ministarstva prosvete, neuke i tehnološkog razvoja objavljeno je obaveštenje da je uspostavljen jedinstveni registar ustanova i zaposlenih istraživača, nastavnika i saradnika koji imaju nastavno-naučno, naučno, istraživačko ili stručno zvanje.. U informacionom sistemu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „DOSITEJ“uspostavljen je jedinstven registar ustanova Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica. Osnovne informacije. Pristupna adresa: https://zapos.trezor.gov.rs Registar zaposlenih u javnom sektoru (RegZap) je informacijski sustav koji na jednom mjestu objedinjava podatke o više od 250.000 državnih i javnih službenika i namještenika te omogućava upravljanje ljudskim potencijalima kroz praćenje i izmjene tih podataka*. Vlada Kantona Sarajevo u februaru 2019. godine, usvojila je Odluku o izradi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo. Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo sadrži imena, radna mjesta i plaće svih uposlenika u kantonalnim organima uprave, ustanovama, institucijima i preduzećima. Izrada Registra pokrenuta je na inicijativu

[index] [10994] [2612] [5248] [14937] [2185] [2206] [4387] [21102] [19651] [18954]

#